تبلیغات
Ahmadak - زندگی ولفگانگ آمادئوس موتسارت
Ahmadak

بازیگر درتئاتر به واژگان متن، شیئیت می بخشد. و این از هر كاری دراین جهان پیچیده تر و شورانگیزتر است

زندگی ولفگانگ آمادئوس موتسارت

یکشنبه 25 دی 1390

نوع مطلب :نقد(تئاتر)، زندگی ولفگانگ آمادئوس موتسارت


مهدی نصیریزندگی ولفگانگ آمادئوس موتسارت با همه نبوغ و استعدادی که این آهنگساز بزرگ آلمانی داشته است، با وجود خلق شاهکارهای موسیقی جهان و به واسطه اخلاق فردی و خصلت خاص اجتماعی موتسارت سرشار از ایده‌ها و موقعیت‌های بالقوه دراماتیک است و شاید همین ویژگی پیتر شفر را به نوشتن نمایشنامه‌ای درباره این نابغه بزرگ موسیقی ترغیب کرده است


نمایش‌های زندگی‌نامه‌ای معمولاً به واسطه آن‌ که زیر قضاوت مستندات قرار می‌گیرند و از طرفی در معرض آسیب‌ها و کاستی‌های محدود پردازش درام هستند، آثار دشوار و حساسی به نظر می‌رسند. خیلی سخت است که یک تئاتر زندگی‌نامه‌ای هم به زندگی قهرمان و دنیای او وفادار بماند و هم این که اصول و قواعد درام را به صورت نامحدود در پرداخت و اجرایش اعمال کند. اما منیژه محامدی امسال پس از اجرای دشوار نمایش ساختار گریز"تبرئه شده" بار دیگر با نمایش دشواری درباره زندگی یکی از مشاهیر و نوابغ موسیقی جهان به تالار اصلی تئاترشهر آمده است.
زندگی ولفگانگ آمادئوس موتسارت با همه نبوغ و استعدادی که این آهنگساز بزرگ آلمانی داشته است، با وجود خلق شاهکارهای موسیقی جهان و به واسطه اخلاق فردی و خصلت خاص اجتماعی موتسارت سرشار از ایده‌ها و موقعیت‌های بالقوه دراماتیک است و شاید همین ویژگی پیتر شفر را به نوشتن نمایشنامه‌ای درباره این نابغه بزرگ موسیقی ترغیب کرده است. اما با وجود این نمی‌خواهم قضاوتی درباره ضرورت اجرای این نمایش برای مخاطب ایرانی، میزان علاقه و آگاهی تماشاگر به موضوع، نیاز سنجی دریافت‌‌گر و... داشته باشم. آن چه در این مطلب به آن می‌پردازم بیشتر پیرامون ساختار دراماتیک روایت داستان و شکل اجرای نمایش توسط منیژه محامدی است.
اجازه بدهید از این جا شروع کنیم که"آمادئوس" چگونه به طرح بافت دراماتیک و پرداخت اکت و عمل نمایشی(مهمترین مولفه تئاتر) در ساختارش رسیده است. محور چالش‌های دراماتیک در نمایش محامدی چالش میان نبوغ قهرمان(موتسارت) با ناتوانی یک ضدقهرمان(آنتونیوسالی یری) است. به همین دلیل سالی یری در بستر رویدادهای نمایشی به عنوان یک طرف مبارزه به راوی قصه زندگی و چالش‌های زندگی موتسارت می‌پردازد. همین خروج ضد قهرمان از داستان و قرار گرفتن او در گوشه یا پیشانی صحنه به عنوان راوی به نظر یکی از کاستی‌های دراماتیک نمایش محسوب می‌شود. سالی یری در مقاطع متعدد و طولانی از رویداد نمایشی خارج می‌شود، جریان روایت دراماتیک را قطع می‌کند و به صورت مستقیم و بدون واسطه در مقابل تماشاگر به ارائه اطلاعات یا اعترافات در مورد مواجه‌اش با قهرمان می‌پردازد. در حقیقت تبدیل شدن او به راوی در حالی که خودش یک طرف چالش و مبارزه است(یا این که باید باشد) سنگینی درگیری و مواجهه نمایشی را به سمت خود نزدیک می‌کند.
از طرف دیگر می‌دانیم که اکت نمایشی حاصل وقوع چالش و مبارزه میان نیروهای موافق و مخالف است. باید کنشی وجود داشته باشد(تز) تا در مقابل این کنش، واکنشی شکل بگیرد(آنتی تز) و از برخورد این دو تعلیق و درگیری موثر(سنتز) حاصل آید. اما در"آمادئوس" این تقابل قدرت‌ها هیچ گاه تبدیل به عمل و اکت نمایشی نمی‌شود. دلیل آن هم این است که تنها رویکرد ساختار روایت به سمت خلق کنش‌های قوی از سوی ضد قهرمان(سالی یری) معطوف است و این در حالی است که جهت واکنش‌ها نه در مقابل کنش، بلکه در راستای آن است. بنابراین واکنش‌ها‌ بسیار ضعیف هستند، به عبارت دیگر حرکت قهرمان در جهت تقابل با حرکت ضد قهرمان نیست، بلکه همسو با آن است و نیرویی از سوی ضد قهرمان در جهت به عقب راندن قهرمان، مدام او را به عقب هل می‌دهد. این حرکت یک سویه و بدون واکنش از ابتدا تا انتهای نمایش مدام ادامه پیدا می‌کند و در نتیجه هیچ اکت و عمل استاندارد و دراماتیکی در نمایش اتفاق نمی‌افتد.
ممکن است این جریان را با واقعیت زندگی قهرمان(موتسارت) مقایسه کنیم و توقع داشته باشیم که درام بخواهد قواعدش را بر جریان زندگی واقعی او منطبق کند. اما در این صورت این سوال پیش می‌آید که جایگاه تئاتر و ساختار دراماتیک در این روایت زندگی‌نامه‌ای کجاست؟ پس می‌توان توقع داشت که نمایش برای خلق و پرداخت رویدادهایش در پی کشف موقعیت‌های دراماتیک در زندگی قهرمان یا دستکاری نمایشی در آن‌ها باشد.
اگر رفتارهای کودکانه و بی‌نظم موتسارت او را خلع سلاح کرده و در زندگی به عقب نشینی‌های مداوم وادار ساخته‌، باید رویکرد دیگری را جهت خلق تقابل و کشمکش دراماتیک در ساختار نمایشنامه مورد توجه و تاکید قرار داد.
موتسارت جوان به عنوان قهرمان نمایش ضعف‌ها و قوت‌هایی دارد که باید محمل پرداخت نمایشی قرار گیرند. مجموعه ضعف‌های این شخصیت را می‌توان در ابتذال اخلاقی، حماقت‌های کودکانه، بی‌نظمی‌ها و آشفتگی‌های زندگی فردی و اشتباهات بزرگ اجتماعی خلاصه کرد. اما از سوی دیگر قوت‌های آمادئوس موتسارت در هنر او، استعداد و نبوغش در موسیقی مجموع می‌شوند. پس برای تبدیل کردن موتسارت به یک قهرمان با ویژگی‌های دراماتیک باید این ضعف‌ها و قوت‌ها را مورد توجه قرار داد.
ضعف‌ها و اشتباهات باعث نابودی و سقوط قهرمان می‌شوند و در یک اثر زندگی‌نامه‌ای باید وجود داشته باشند. اما از دیگر سو این قوت‌ها و نبوغ قهرمان است که پیتر شفر و منیژه محامدی را به نوشتن متن و اجرای نمایش وادار کرده است. بنابراین به سادگی پیداست که قوت‌ها، استعدادها و نبوغ موتسارت باید در مرکز توجه و محور رویدادهای روایت قرار گیرند.
در نمایش"آمادئوس" اما برعکس این موضوع، ضعف‌ها و شکست‌های مداوم و پشت سر هم قهرمان محور و مرکز توجه روایت است. حسادت و رقابت سالی یری با موتسارت جوان به رویداد اصلی و تم مرکزی درام محامدی تبدیل شده‌ و این رقابت بیشتر از آن که در مقابل استعداد و قدرت قهرمان قرار گیرد با ضعف‌ها و اشتباهات او مواجه می‌شود. همین موضوع اکت دراماتیک و قدرت درگیری و کشمکش و تعلیق را در نمایش کاهش داده است. در این نوع پرداخت مخاطب پیش‌تر از توانایی قهرمان، ضعف‌هایش را می‌بیند و به جای تقابل دو سویه با نیروی یک طرفه از طرف ضد قهرمان به سمت قهرمان مواجه است. تقسیم قدرت حتی در میان حامیان و یا دیگران موتسارت و سالی یری به سمت ضد قهرمان است و همان گونه که می‌بینیم قدرت روزنبرگ در مقابل بارون سوئیتن انکارناپذیر و غالب است.
نکته دیگری که البته به آن اشاره شد، گریز مداوم نمایش از داستان گویی و پردازش دراماتیک به سمت روایت صرف و گزارش‌گر‌ی است. حضور راوی در همه مقاطع و فصول نمایش و ارائه مستقیم اطلاعات یا گزارشگری پیاپی پیش خدمت سالی یری به عنوان ارائه دهنده اطلاعات به صورت مستقیم شکل روایت نمایش را مدام از ساختار تئاتر به سمت تعریف و گزارش زندگی‌نامه‌ای گرایش می‌دهد.
این رویکرد با فصل طولانی آغازین اعترافات سالی یری و پیش خدمت او شروع می‌شود و تا آخرین فصل نمایش(اعتراف پایانی سالی یری و پیش خدمت) ادامه پیدا می‌کند. این شکل روایت دقیقاً شبیه همان روایتگری نویسندگان"تبرئه شده" در ابتدا و انتهای نمایش قبلی محامدی است و واقعیت این است که شکل و ساختار نمایش را با ضعف و کاستی در روایت و اجرا مواجه می‌کند.
با وجود این منیژه محامدی به عنوان کارگردان در حوزه گزیده کاری و شکل موجز و انتخاب رویدادها و اجرای آن‌ها موفق بوده است. وقایع و رویدادهای نمایش ـ به هر شکل ـ در اجرای محامدی با ایجاز و انتخاب‌های درست و مناسب در کنار هم قرار گرفته‌اند و با وجود مواردی که در پرداخت دراماتیک متن به آن‌ها اشاره شد، اجرا به واسطه روایت رویدادها و انتخاب و تلفیق یا سرعت در چینش و اتفاق رویدادها‌ هیچ گاه آن چنان که تصور می‌شود، حوصله تماشاگر را سر نمی‌برد. یک حرکت، تغییر تمرکز نور، پخش یک قطعه موسیقی و... کافی است تا رویدادگاه نمایش به سرعت تغییر کند و روایت با حفظ ضرباهنگ و ریتم مناسب به اجرا درآید.
نکته دیگر در مورد"آمادئوس" وسعت صحنه و نوع استفاده از آن است که می‌توان به طور خلاصه و کوتاه آن را مورد اشاره قرار داد.
منیژه محامدی صحنه نمایش‌اش را به پنج محدوده(جلو ـ راست، عقب راست، پشت آوانسن و عمق صحنه) تقسیم کرده است. اما نوع استفاده از فضای بزرگ این صحنه به گونه‌ای است که هر بار رویداد نمایشی تنها در یکی از این پنج رویدادگاه اتفاق می‌افتد و غالباً در این زمان چهار رویدادگاه دیگر بدون استفاده و در سکون و سکوت قرار می‌گیرند. این نوع طراحی ‌صحنه و میزانسن در مقابل هر رویداد و اتفاق دیداری، تماشاگر را با خلاء بسیاری در فضای صحنه تنها می‌گذارد که مسلماً در نوع ارتباط، ریتم اجرا و زیبایی آن تاثیر منفی دارند.
نکته دیگری که به سرعت می‌توان از کنار آن گذشت بازی، بی‌نظم و پر از ادا و اطوار ارژنگ امیرفضلی در نقش"موتسارت" است که به نظر می‌رسد لااقل در حوزه اجرا تصور بدی از قهرمان نمایش ایجاد می‌کند. امیرفضلی(یا هر بازیگر دیگر) مسلماً می‌توانست با دقت و وسواس بیشتر به گونه‌ای هدفمند و زیبا ابتذال و کودکی قهرمان را به اجرا بگذارد.http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 11:55 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
global pharmacy canada canadian pharmacies that are legit north west pharmacy canada trusted pharmacy canada canada online pharmacies legitimate canadian prescriptions online serc 24 mg online pharmacies canadian prescriptions online serc 24 mg canadian medications list northwest pharmacies in canada
http://tiluve.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 08:21 ق.ظ

Great facts. Thank you!
buy cialis uk no prescription cialis generic tadalafil buy cialis 100 mg 30 tablet rx cialis para comprar buy brand cialis cheap cialis rckenschmerzen cialis para que sirve achat cialis en suisse cialis online holland buy original cialis
Buy cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 04:25 ب.ظ

Regards, Ample material.

are there generic cialis buying cialis overnight cialis tablets australia rx cialis para comprar click now cialis from canada cialis dose 30mg dosagem ideal cialis achat cialis en europe tesco price cialis cialis daily
http://vollprogat.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:53 ق.ظ

You suggested it terrifically.
tadalafil 20 mg cialis australian price look here cialis cheap canada we recommend cialis info cuanto cuesta cialis yaho cialis pills price each we choice free trial of cialis cialis manufacturer coupon cialis name brand cheap rx cialis para comprar
Cialis generic
شنبه 1 تیر 1398 08:51 ق.ظ

Seriously plenty of valuable advice.
buy cialis uk no prescription cialis prezzo al pubblico where to buy cialis in ontario what is cialis cialis uk next day cialis en 24 hora cialis arginine interactio rezeptfrei cialis apotheke achat cialis en europe cialis y deporte
buy brand cialis cheap
جمعه 31 خرداد 1398 04:34 ب.ظ

Regards, Helpful stuff!
cialis alternative cialis dosage recommendations cipla cialis online canadian cialis enter site 20 mg cialis cost cialis uk weblink price cialis price cialis wal mart pharmacy precios de cialis generico we recommend cheapest cialis
cialis dosage
جمعه 31 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

Regards! Numerous posts!

cialis rezeptfrei can i take cialis and ecstasy cialis generique 5 mg enter site very cheap cialis cialis coupons printable order a sample of cialis non 5 mg cialis generici cialis generika in deutschland kaufen cipla cialis online we use it cialis online store
cialis tadalafil cheapest online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:16 ق.ظ

Regards! An abundance of info.

cialis prezzo di mercato cialis alternative tadalafil 10 mg callus cialis baratos compran uk cialis great britain cialis soft tabs for sale cialis 5 mg schweiz cialis per paypa how much does a cialis cost
generic cialis online pharmacy
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:53 ب.ظ

Very good stuff. Thank you!
walgreens price for cialis cialis for bph cialis diario compra cialis canada on line safe dosage for cialis cialis tadalafil interactions for cialis prices on cialis 10 mg cialis generic tadalafil buy enter site very cheap cialis
click now cialis from canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:28 ب.ظ

Cheers. Plenty of info!

preis cialis 20mg schweiz generic cialis with dapoxetine no prescription cialis cheap cialis lowest price 200 cialis coupon import cialis ou trouver cialis sur le net cialis venta a domicilio cialis super acti cialis baratos compran uk
cialis treatment for bph
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:30 ب.ظ

You have made your point very clearly!.
where to buy cialis in ontario safe site to buy cialis online cialis billig cialis free trial generic cialis at walmart cialis dosage recommendations sialis click now cialis from canada cialis prezzo al pubblico calis
Buy cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:18 ق.ظ

Thank you, An abundance of data.

cuanto cuesta cialis yaho cialis 5mg billiger warnings for cialis price cialis per pill deutschland cialis online cialis purchasing cialis coupons printable cialis generic tadalafil buy cialis 20 mg cut in half prezzo di cialis in bulgaria
http://keycamtatt.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:58 ب.ظ

Amazing all kinds of useful data!
cialis 20 mg best price buy generic cialis side effects for cialis cialis generico en mexico does cialis cause gout estudios de cialis genricos cialis 10 doctissimo look here cialis order on line cialis australian price we choice free trial of cialis
http://proteram.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:20 ق.ظ

Thanks, Quite a lot of data.

cialis taglich cialis e hiv cialis efficacit cialis sans ordonnance cialis pills price each cialis pills in singapore cialis 30 day sample generic low dose cialis cipla cialis online side effects for cialis
when does the patent expire on cialis
جمعه 24 خرداد 1398 10:03 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
buying cialis overnight cialis uk next day cialis 100 mg 30 tablet buying cialis overnight cialis online deutschland cialis official site cialis generico in farmacia generic cialis at the pharmacy generic cialis review uk low cost cialis 20mg
cialis 30 day trial coupon
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:31 ب.ظ

Thanks! Fantastic stuff!
cialis 20 mg effectiveness cialis pills boards generic cialis review uk cialis billig enter site very cheap cialis miglior cialis generico canada discount drugs cialis pastillas cialis y alcoho ou acheter du cialis pas cher buy cialis online nz
http://exarphos.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:24 ق.ظ

Thanks! I value it.
cialis 30 day trial coupon cialis y deporte wow cialis 20 cialis without a doctor's prescription cialis 5mg billiger cialis en 24 hora cialis preise schweiz cialis coupons acheter cialis kamagra acheter du cialis a geneve
http://tdecinan.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:18 ب.ظ

Kudos, An abundance of tips.

estudios de cialis genricos cialis 5mg prix cialis without a doctor's prescription cialis canada on line cialis 5 mg funziona price cialis wal mart pharmacy walgreens price for cialis cialis 5mg prix effetti del cialis cialis efficacit
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:26 ق.ظ

Lovely stuff, Appreciate it!
best generic drugs cialis where do you buy cialis buying brand cialis online we like it cialis soft gel cialis pas cher paris 5 mg cialis coupon printable cialis generico postepay american pharmacy cialis look here cialis order on line tadalafil
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:41 ق.ظ

Wow lots of awesome knowledge!
only now cialis for sale in us only now cialis 20 mg cialis 20mg preis cf cialis kaufen bankberweisung dose size of cialis cialis prices cialis pills boards cialis professional yohimbe usa cialis online cialis kaufen bankberweisung
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 11:19 ب.ظ

Superb stuff. Many thanks.
we like it safe cheap cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis canada usa cialis online the best site cialis tablets cialis vs viagra price cialis per pill click now buy cialis brand fast cialis online cialis pills in singapore
https://www.protekgroup.com/ru/catalog
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:07 ق.ظ
スーパーコピー時計N品激安通販店!
https://www.kidsupfrontvancouver.com/events/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 12:06 ق.ظ
ルイ?ヴィトンコピー?グッチコピー?エルメスコピー?ロレックスコピー?カルティエコピー?オメガコピー?ブルガリ コピー 時計
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 08:57 ب.ظ

Thanks, Numerous info!

canada medications cheap order canadian prescriptions online canada medication cost canada pharmacies account drugstore online canada northwest pharmacies mail order most reliable canadian online pharmacies canada pharmacies account canadian rx canada drugs
where to buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 03:06 ق.ظ

Incredible all kinds of excellent tips.
cheap cialis look here cialis order on line we recommend cialis best buy purchasing cialis on the internet cialis daily reviews usa cialis online cialis online cialis therapie weblink price cialis only here cialis pills
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:43 ق.ظ

You expressed that wonderfully!
costo in farmacia cialis cialis 20mg click here take cialis we use it 50 mg cialis dose where do you buy cialis cialis prices non 5 mg cialis generici look here cialis order on line achat cialis en itali cialis prezzo in linea basso
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:43 ب.ظ

Lovely postings. Thank you.
cialis price thailand generic cialis at the pharmacy cialis 5mg cialis pills in singapore where to buy cialis in ontario cialis without a doctor's prescription only here cialis pills click now buy cialis brand bulk cialis cialis 10 doctissimo
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 02:18 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis generique rezeptfrei cialis apotheke cialis prices usa cialis online buying cialis overnight click here take cialis safe site to buy cialis online free cialis cialis qualitat prescription doctor cialis
buy cheap cialis coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 02:50 ق.ظ

You explained that adequately!
cialis 100mg suppliers buy cialis sample pack when will generic cialis be available click now cialis from canada american pharmacy cialis acquistare cialis internet cialis dosage cialis canada cialis sicuro in linea cuanto cuesta cialis yaho
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 01:47 ب.ظ

Appreciate it, Ample advice!

buy cheap cialis in uk legalidad de comprar cialis miglior cialis generico venta de cialis canada generic cialis cialis per paypa cialis diario compra buy cialis online cialis 200 dollar savings card cialis for bph
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
رتبه پیج رنک سایت یا وبلاگ شما در گوگل کلیک کنید