تبلیغات
Ahmadak - نمایش‌درمانی
Ahmadak

بازیگر درتئاتر به واژگان متن، شیئیت می بخشد. و این از هر كاری دراین جهان پیچیده تر و شورانگیزتر است

نمایش‌درمانی

سه شنبه 20 دی 1390

نوع مطلب :سرمقاله، روان شناسی مخاطب، مقاله (تئاتر)، روان شناسی و نمایش، 
نمایش‌درمانیبازیگران نمى‌توانند رازى راپنهان دارند ، همه راخواهند گفت
( بخشی از نمایشنامه هملت نوشته ویلیام شکسپیر )

دراماتراپی یا نمایش‌درمانی، بهره‌گیری از جنبه‌های دراماتیک و زیبایی شناسانه ی هنر نمایش، جهت تأثیر گذاری بر شخصیت افراد است که بـیـش از آنکه یک فعالیت فـردی باشـد بنا به ذات وجـودی هنر نمایش، یک فعالیت گروهی اسـت شاید بتوان نـخـسـتـیـن نشانه‌های نـمـایـش درمانی را در رفتارهای رازآلود جادوگران و شفادهندگان بدوی قبایل اولیه انسانی جستجو کردکه به شکلی بیانگر تأثیر فعالیت های نمایشی بر روان و حتی جسم آدمی بودند.

این شیوه درمانی بطور مشخص نخستین وبه شکل مدرن توسط روانپزشک و نظریه پرداز رومانیایی الاصل "ژاکوب لویی مورنو ۱۸۹۲ " و از مشاهده ، مطالعه و تحلیل بازی های کودکان شکل گرفت . او به همراه تعدادی از پزشکان یک گروه درمانی کوچک به نام " یاری به خود" را تأسیس کرد که بعدها به " اولین مرکز رسمی تئاتردرمانی جهان " در حومهٔ نیویورک تبدیـل شـد.

مورنو، نقش مهمی در انسجام اصول نمایش‌درمانی داشت و در کتابی که به سال ۱۹۴۷ با عنوان " تئاتر خودجوش " نوشت ، اساس و شیوهٔ نـمـایـش درمانـی را تعریف و تبیین کرد .

روان تماشا یا سایکودراما به افراد اجازه ‏می‏دهد تا از قوه تخیل و توان انگاره‏زایی خود به عنوان پایه و اساس اجرای نمایش ‏بهره ببرند.

استفاده از این قوه و توانایی به ‏بهترین شکل، ظرفیت فرد را برای حضوردر دنیایی که بزرگتر از زندگی است اثبات‏ می‏کند.

به گفته مورنو خیال‏زایی یک عنصر اساسی در هنر به طور عام و در اجراهای‏ نمایشی به طور خاص است. فردی که در جلسات روان تماشا حاضر می‏شود نه تنها می‏تواند صحنه‏های واقعی زندگی‏اش را بازنمایی و بازی کند بلکه تشویق می‏شود تاصحنه‏هایی را که هرگز اتفاق نیفتاده‏اند، هرگز اتفاق نخواهند افتاد یا اصلاً نمی‏توانند اتفاق بیفتد نیز بازی کند و به تصویر بکشد.

این صحنه‏ها غالباً عرضه‏کننده امیدها ، ترس‏ها و کارها و تحولات ناتمام مانده روان‏ما هستند که از برخی جهات‏ واقعی‏تر از وقایع زندگی روزمره جلوه‏ می‏کنند. نمـایش در فرآیـند درمان هـنگامی جنبهٔ محوری می‌یابد که هـدف از پـروسهٔ درمان کاهـش و یا رفـع کامـل اختلالات روانـی و رفـتاری باشد . ایـن تصور که صرفا ً افرادعادی می‌توانند در چهارچوب فعالیـت هـای نمایشی تحت درمان قرار گیرند کاملاً مردود است. هرگاه A نـقـش B را برای C بازی کند سـاده‌ترین تعـریف نمایش حاصل می‌شود . بر پـایـه این تـعـریـف، A و B در نمایش درمانـی معـمـولاً یک نـفـر اسـت، یـعـنـی A غالبا نقـش خـود را بازی می‌کنـد C تماشا گـر یا "دراماتراپـیست " اسـت که به شکلـی مداخله گـرا نـه بر فرایند نمایش بـعـنـوان کارگردان و مشاور نظارت کامـل دارد. تکنـیـک‌های فراوانی از جـمـلـه "فن خودبازنمایی - وارونگی نقش – واقعـیـت بـخـشـی – فن آئـیـنه - فن صنـدلـی خالـی، عـروسک درمانی و داستان گویی و ...." د رنمایش درمانی مطرح اسـت.

اما در همه آنها نقش درمانی نمایش بصورت گروهی نتایج قابل توجـه و حائـز اهـمـیـت تری نسبت به فعالیت‌های فردی دارد ، زیرا امـکان مـداخله سایر اعـضای گروه و بـیـان دیدگاه های دیگری در یک مقوله خاص وجود دارد. در یک تعریف کلی سایکودراما عـبارت اسـت از روشـی که در جریان آن افراد مشکلا ت شخـصـی خود را در یک گروه به نمایش درمی آورنـد در واقع سایکودراما، خاصیت شفابخشی‎ حاصل از ادغام بازی و عمل بداهه‌ است . از میان گروه یک نفر بعنوان قهرمان انتخاب و به صـحـنه آورده می‌شـود. شخـصـی انتخاب شـده به یاری کارگردان (دراماتراپـیسـت) به بازنمایی ، وضـع درونی یا بیرونـی (محیـطـی) خود بر روی صـحنـه می‌پردازد. دراین فرآینـد هـمه پـرده‌های نمایـش بـصـورت بداهه سازی ، کاملا خلاقـانه و خودانگیـختـه ا سـت. این نمایش هیچ متنـی ندارد و افراد در جریان آن دنیای خصـوصـی خـود را به اجرا و نمایش می گذارند.

در سال ۱۹۳۳ تحـقیقی جهـت آزمودن کارکرد سایکودراما بر زنان الکلی آمریکا انجام داد و نتیجه گرفت که دربیشتر موارد تکنیک‌های سایکوردراما تأثیر عـمیـق تری بر کـسـانـی داشـته کـه از لحاظ سـطح سـواداز دیگران بالاتر بوده اندوامکان بیشتری برای بروز خود با استفاده از توانمندی ها ودانسته‌هایشان در مسائل مختلف داشته‌اند .

با نمایش در مانی می‌توان خصـیصـه‌های شخصیتی ، نوروزها ، تضادهای روانی و مشـکلات ارتباطـی را ارزیابی ، تصـحـیـح و درمان نمود و تأثیرات مثبت آن در درمان اضـطـراب کـودکـان دبستانی به اثبات رسـیـده‌اسـت . مـعـمولاً در ابتدای هر جلسـه درمانی که حدود ۲ ساعـت به طول می‌انجامـد، ۳۰ دقیقه به داستان گویی اختصاص داده می‌شود و پس از آن فـعالیـت نمایشی آغاز می‌گردد. سپس از اعضا خواسته می‌شود برداشت خود را از قصه بصورت نمایشی بدون کلام (درنمایش های فردی) و با کلام در نمایش های گروهی اجراکنند . شیوهٔ اجرایی غـالـباً بداهـه سازی اسـت . یعنی هیچگونه هماهنگی قبلی ویا متنی از قبل آماده شده وجود ندارد ونمایش ، می‌بایـد با هـدایت کارگردان و بصورت کاملا خلاقانه انجام شود . برای شروع بخصوص در جلسات اولیه بهتر است نمایش های غیرعـروسکی و بدون استفاده از ماسک اجراء شود تا کودکان درجریان اجرا با استفاده ازاعـضـای بدن و انجام حرکات فیزیکـی بیان و بدن سـعـی در اظهار احساسات خود نماینـد .

دراین شیوه که مـعـمولاً بـعـد از مـرحلـه دوم انجام می‌شود ، برای ایجاد محیـطـی جذاب و تأثیر گذار امـکان استفاده از عروسـکها و ماسک های نمایشی نیز وجود دارد مسلماً آشنایی کودکان بخصوص دختران با عروسک بازی امکان برون‌افکنی بیشتری به آنان خواهد داد و تأثیرگذاری آن در رونـد درمان بیشتر می‌باشـد.

در تمرین سوم می‌توان از مشارکت یک یا چند نفر د یگر نیز برای بازسازی مـشکل یکی ازاعضاء گروه استـفاده کردکه طی آن یک بار A نقش خود و هـمکارش نقش فرد مقابل او را بازی می‌کنـد و در مرحلـه بـعـد هـمـکار نقش A و فرد درمانگیر بـعـنوان فرد مقابل عـمـل می‌کند (تکنیک آئینه).دراین حالت با ایجاد تـعـارض شخصیتی درمانگیر امکان پی بردن به راه حل‌های دیگری برای مشکلات از دیـد طرف مقابل فراهم خواهد شد.که مطمئناً دربهبود رفتار و مناسبات فرد با اطرافیان نقش بسزایی خواهدداشت .
std testing cost
شنبه 13 آبان 1396 04:54 ب.ظ
ما داوطلبانه هستیم و یک برنامه جدید در ما باز می شود
جامعه وب سایت شما با اطلاعات ارزشمند برای کار به ما ارائه داد. شما انجام داده اید
یک وظیفه مهیج و کل گروه ما احتمالا
از شما سپاسگزارم
best psychic medium
چهارشنبه 10 آبان 1396 04:56 ب.ظ
سلام، قطعه خوبی از نوشتن در مورد رسانه های چاپی، همه ما می دانیم رسانه یک منبع فوق العاده از داده ها است.
chaturbate token hack for mac
سه شنبه 9 آبان 1396 10:03 ب.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I
find this matter to be actually something which I think
I would never understand. It seems too complicated and very broad for me.
I'm looking forward for your next post, I will try to get
the hang of it!
foot issues
شنبه 25 شهریور 1396 01:06 ق.ظ
I wanted to thank you for this fantastic read!!
I definitely enjoyed every bit of it. I've got you book marked to check
out new stuff you post…
cheap psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:53 ب.ظ
من این پست را به طور کامل در مورد مقایسه آخرین فن آوری های قبلی مطالعه می کنم، این مقاله شگفت انگیز است.
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:57 ق.ظ
من برای کمی مقالات با کیفیت بالا و پست های وبلاگ در این نوع از فضای کمی جستجو کرده ام.
کاوش در یاهو، سرانجام بر روی این وب سایت خیره شد.
مطالعه این اطلاعات بنابراین من راضی هستم تا نشان دهم که احساس فوق العاده عالی و بی نظیری دارم که به آنچه من نیاز داشتم رسیدم.

من مطمئنا اطمینان حاصل خواهم کرد که این سایت را از ذهن خود بیرون نکنید و آن را بیابید
نگاهی به یک پایه ثابت.
free std testing near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:24 ق.ظ
سلام. من وبلاگ خود را با استفاده از msn پیدا کردم. این مقاله خیلی خوب نوشته شده است.
من مطمئن هستم که آن را نشانه گذاری کنم و دوباره به یادگیری اطلاعات مفیدتر خود برگردم.
از پست شما متشکرم من قطعا باز گشتم
cheap phone psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 09:48 ق.ظ
با تشکر از نگارش شیوای شما. این در واقعیت زمانی بود که یک حساب کاربری سرگرمی بود.
نگاهی پیچیده به اضافه بیشتر دلپذیر از شما!

بدین طریق، ما چطور در ارتباط باشیم؟
std screening
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:11 ق.ظ
قدردانی پدرم که در مورد این وبسایت به من گفت، این وبلاگ واقعا جذاب است.
foot pain
سه شنبه 14 شهریور 1396 09:55 ق.ظ
What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this good
article.
What causes burning pain in Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:37 ق.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the structure
of your blog? Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content
so people could connect with it better. Youve got an awful
lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?
chaturbate token hack tool
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:29 ب.ظ
Hi there! This post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my good old room mate!
He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.
Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!
Jeffry
سه شنبه 10 مرداد 1396 10:01 ب.ظ
I all the time used to study piece of writing in news papers but now as
I am a user of web therefore from now I am using net for articles or reviews, thanks to
web.
janicelevers.wordpress.com
جمعه 6 مرداد 1396 08:27 ب.ظ
Hey very interesting blog!
std clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 08:41 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب
در آغاز آیا نه کار خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی درون پاراگراف شما در واقع قادر به من
مؤمن متاسفانه فقط برای کوتاه در حالی که.
من این مشکل خود را با جهش در منطق و شما خواهد را
خوب به پر کسانی که معافیت. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من می بدون شک بود تحت تاثیر قرار داد.
Cortez
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:46 ب.ظ
Excellent blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
I'm hoping to start my own website soon but I'm a
little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or
go for a paid option? There are so many choices out there that
I'm completely confused .. Any recommendations?
Thank you!
BHW
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 10:35 ق.ظ
My spouse and I absolutely love your blog and find a lot of
your post's to be exactly what I'm looking for. can you offer guest writers to write content for you personally?

I wouldn't mind producing a post or elaborating on a lot of the subjects
you write regarding here. Again, awesome site!
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 03:25 ق.ظ
Hi my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and include almost all
significant infos. I'd like to see extra posts like this .
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:32 ب.ظ
Ridiculous story there. What happened after?
Thanks!
BHW
سه شنبه 15 فروردین 1396 08:59 ب.ظ
Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to say that I've really
enjoyed browsing your weblog posts. After all
I'll be subscribing in your feed and I am hoping you write once more soon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
رتبه پیج رنک سایت یا وبلاگ شما در گوگل کلیک کنید